TK Advise AB TK Advise AB 559173-3273 SUNDSVALL +46706737175

Bolaget styrelseledamot är
Tomas Karlsson

Styrelsesuppleant är
Maria Karlsson LInde

Tomas Karlsson

Certifierad affärsrådgivare, medlem i FAR

TK Advise AB - Bolaget startade sin verksamhet under hösten 2019. Utbudet av tjänster riktar sig till ägarledda bolag och företrädesvis till ägare, styrelser och verksamhetsledningar i nämnda kategori av företag.

Ägarstyrning; Tjänster inom  området ägarstyrning syftar till att skapa en förbättrad samverkan mellan olika roller (ägare/styrelse/VD) i bolag och mellan ägarna. Digitalisering såsom medel att, utifrån ägarens intentioner, nå en effektivare samverkan mellan roller i styrprocessen lyfts och diskuteras ofta i uppdragen när vi anlitas. Framförallt är det frågor som innebär ett effektivt sätt att arbeta över gränserna inom fokusområdena som är den mest intressanta frågeställningen. Då det gäller digitaliseringsfrågor samarbetar vi med en IT-partner som har lång erfarenhet av tjänster för digitala lösningar i styr- och verksamhetsprocesser inom ett flertal olika branscher. De har som partners till Microsoft en stor erfarenhet av verktygen inom Office 365 familjen.

Affärsrådgivningstjänster, som ofta finns nära ägarstyrningsfrågorna, har vi delat upp i tre fokusområden, ÄGA - STYRA - LEDA;
ÄGA -Aktivt ägarskap och ägarfrågor,  såsom avtal mellan ägare och direktiv från ägare till styrande funktion (ägarstyrning). Ägarförändringar, såsom köp och försäljning, ägarskiften, värdering och DD analyser (sker oftast i samarbete med rikstäckande företagsmäklare). Digitalisering av processer inom området "ÄGA".
STYRA -Skapa struktur, samverkan och arbetssätt, utvärderingar av styrarbetet, samt hjälp i att komma igång med ett mer aktivt system för att styra verksamheten. Digitalisering av processer inom området "STYRA". 
LEDA - Hjälp med Affärsplan, Verksamhetsanalyser/hälsokontroll, Ekonomistyrning. Digitalisering av processer inom området "LEDA"

Tomas Karlsson har varit verksam inom revisions- och redovisningsbyråbranschen i ca 40 år och har en bakgrund som aktoriserad revisor hos några av de större byråerna,  Deolitte, EY och Grant Thornton (GT). Hos GT var Tomas verksam under åren 2004 till 2019 (som anställd och partner). De senare ca. 10 åren bestod arbetsuppgifter hos GT i allt större omfattning av rådgivningstjänster till ägare och styrelser. Tomas certifierades 2012 som affärsrådgivare (CAR) hos GT. 

Intresset för digitala strukturer, föbättrad samverkan och lösningar mellan olika roller (ÄGA, STYRA, LEDA) hos ägarledda bolag har emellertid funnits sedan långt tidigare. Intresset har vuxit sig allt starkare under 2000-talet till stor del beroende på många givande möten och diskutioner med ägaren till  det IT-företag  som TK Advise AB i dag samarbetar med då det gäller digitala lösningar i processer och samverkan inom fokusområdena.